BUDOWNICTWO

– Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
– Budowynki usługowo-mieszkalne
– Obiekty inżynierii lądowo-wodnej
– Obiekty użyteczności publicznej
– Budynków biurowych
– Budynków magazynowych
– Budynków garażowych
– Budynków przemysłowych
– Budynków kultu religijnego
– Budynków mieszkalnych szeregowych
– Budynków jednorodzinnych

A także modernizacje, przebudowy, ocieplenia obiektów budowlanych, roboty ziemne.
Jesteśmy w stanie wykonać dowolny obiekt budowlany pod klucz w krótkim terminie wraz z: urządzeniem terenu, drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi, zielenią, placami zabaw dla dzieci itp.